جزییات دریافت حق بیمه بیکاری بر اساس سابقه تامین اجتماعی + جدول


جزییات دریافت حق بیمه بیکاری بر اساس سابقه تامین اجتماعی + جدول

جزییات دریافت حق بیمه بیکاری بر اساس سابقه تامین اجتماعی

هر آنچه درباره جزییات دریافت حق بیمه بیکاری، مبلغ بیمه بیکاری، قانون جدید بیمه بیکاری، مراحل دریافت بیمه بیکاری، مدارک لازم برای بیمه بیکاری، شرایط بیمه بیکاری، مدت بیمه بیکاری است مشاهده نمائید.

گاهی اوقات بعضی از صاحبان مشاغل بنابه دلایل متعددی از کار بیکار می‌شوند.

بیکار به فردی اطلاق می‌شود که بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده است که یا از سوی کارفرما تعدیل شده یا به خاطر بیماری از کارافتاده شده است.

در این نوشته از دلبرانه مطالب دقیق از قوانین جدید و جدول بیمه بیکاری و مراحل دریافت و مدارک لازم برای بیمه بیکاری را خواهید دید.

جزییات دریافت حق بیمه بیکاری

جزییات دریافت حق بیمه بیکاری

جزییات دریافت حق بیمه بیکاری را در ادامه بررسی میکنیم:

به گزارش کارگر آنلاین، بر اساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال ۹۶ نشان می دهد که از حدود ۳.۲ میلیون نفر بیکار کشور در سال ۹۶، حدود ۱.۸میلیون نفر، بیکار قبلاً شاغل ۱۰ ساله و بیشتر بوده اند.

در این میان، از بین عواملی که موجب ترک شغل بیکاران در طی پنج سال گذشته شده است، چهار عامل نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشته اند.

عوامل ترک شغل شاغلان

در این بین، اولین عامل ترک شغل موقتی بودن کار است که با سهم ۲۵ درصدی نسبت به سایر عوامل، یکی از مهم ترین عوامل به شمار می‌آمده است.

همچنین پایین بودن درآمد با ۱۶.۳ درصد، اخراج یا تعدیل نیرو با ۱۴.۰ درصد و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ۱۳.۵ درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

چه کسانی می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند

طبق قانون کار و تامین اجتماعی، بیکارانی که بدون میل و اراده خود بیکار می شوند، می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

که البته بازنشستگان و از کارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری نمی شوند و نمی توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.

بر اساس قانون،کارگران قراردادی در صورتی مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند که حداقل یکسال، در آخرین کارگاه سابقه اشتغال داشته باشند؛

بنابراین کارگران قراردادی فارغ از  در نظر گرفتن سوابق بیمه ای خود، اگر حتی ۱۱ ماه در آخرین کارگاه شاغل بودند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی شوند؛

اما در خصوص کارگران قرارداد دائم نیز، این کارگران به شرط داشتن حداقل ۶ ماه سابقه کار در صورتی که بدون میل و اراده خود بیکار شده باشند می توانند از مزایای مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

البته بر اساس آنچه که در قانون پیش بینی شده است، بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و غیره بیکار می شوند، به شرط اینکه تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی باشند، بدون در نظر گرفتن شرایط بیمه‌پرداز و میزان سابقه، می توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند.

میزان و مبلغ دریافت بیمه بیکاری

میزان و مبلغ دریافت بیمه بیکاری به این ترتیب، در قانون پیش بینی شده است؛

به نحوی که میزان مقرری بیمه شده بیکار، معادل ۵۵ درصد متوسط خالص دریافتی سه ماه آخر فرد بیکار است؛

بیمه بیکاری هیچ گاه از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار که برای سال جاری ۱.۱۱۱.۲۶۷ تومان است، نباید کمتر باشد.

اما میزان مقرری بیمه بیکاری برای افراد متاهل یا متکفل متفاوت است؛

به این معنا که افراد متاهل یا متکفل تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل، به ازای هر یک از آنها به میزان ۱۰ درصد از حداقل دستمزد همان سال، به میزان مقرری بیمه بیکاری افزوده می شود.

به عنوان مثال برای یک فرد متاهل بیکار دارای همسر و سه فرزند، علاوه بر ۵۵ درصد متوسط دستمزد سه ماهه آخر، ۴۰ درصد از حداقل دستمزد مصوب، به میزان مقرری بیمه بیکاری‌اش اضافه می شود.

البته بر اساس قانون، مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد متوسط دستمزد ۳ ماه آخر، بیشتر باشد؛

بنابراین سقف میزان دریافتی بیمه بیکاری ۸۰ درصد متوسط دستمزد ۳ ماه آخر کارگر است.

جزییات دریافت حق بیمه بیکاری

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز در قانون پیش بینی شده است.

به این ترتیب، شاغلان مجرد مشمول قانون کار در صورت سابقه از ۶ ماه تا ۲۴ ماه به مدت ۶ ماه و افراد متاهل به مدت ۱۲ مدت مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند.

شاغلان مجرد دارای سابقه ۲۵ تا ۱۲۰ ماه، به مدت ۱۲ ماه و شاغلان متاهل دارای این میزان سابقه ۱۸ ماه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند.

شاغلان مجرد دارای سابقه از ۱۲۱ ماه تا ۱۸۰ ماه، برای مدت ۱۸ ماه و شاغلان متاهل با این مدت سابقه در آخرین کارگاه ۲۶ ماه بیمه بیکاری دریافت می کنند.

شاغلان مجرد از ۱۸۱ ماه تا ۲۴۰ ماه سابقه به مدت ۲۶ ماه و افراد متاهل به شرط همین میزان سابقه ۳۶ ماه می توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند.

همچنین شاغلان مجرد از ۲۴۱ ماه سابقه به بالا برای مدت ۳۶ ماه و متاهلان نیز ۵۰ ماه از مزایای این قانون بهره مند می شوند.

شرایط استحقاق دریافت بیمه بیکاری چیست؟

 • حتما به صورت غیر ارادی بیکار شده باشد.
 • بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد.
 • بیمه شده حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد قبل از بیکار شدن.
 • بیمه شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند را دریافت خواهند کرد.

مدارک لازم برای دریافت حق بیمه بیکاری

 1. اصل و کپی یکسال آخر قرارداد کار یا رای صادر شده
 2. عکس ۴*۳ جدید (۴ قطعه)
 3. اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی
 4. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 5. اصل و کپی کارت ملی
 6. اصل و کپی گواهی کار از شرکت
 7. اصل و کپی کارت پایان خدمت (فقط برای آقایان)
 8. کپی صفحه اول دفترچه بیمه

 لیست سوالات متداول مرتبط با شرایط بیمه بیکاری

۱- بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری چه کسی است؟

برابر ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.

۲-وضعیت بیمه بیکاری متقاضیانی که علیرغم احراز اشتغال توسط مراجع ذی ربط، بیکار می‌شوند و غیر ارادی بودن بیکاری آنان نیز محرز ولی حق بیمه آنان توسط کارفرما پرداخت نشده باشد، چگونه است؟

در صورت صدور رأی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار توسط مراجع ذی ربط به استناد ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.

تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

۳- در صورتی که کارگر دراثنای قرارداد کار اخراج شود آیا مشمول بیمه بیکاری می‌گردد؟

در صورت صدور رأی مراجع حل اختلاف مبنی بر قطع رابطه کاری و غیر ارادی بودن بیکاری با دارا بودن سایر شرایط مندرج درقانون، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌گردد.

۴- کارگری از کارگاهی اخراج شده و بلافاصله در کارگاه دیگری به صورت قرارداد مدت موقت مشغول به کار گردیده است، در صورت اخراج وی از کارگاه دوم، آیا مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌باشد؟

با توجه به اینکه داشتن حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه درآخرین کارگاه برای کارگران قراردادی ملاک پرداخت مقرری بیمه بیکاری می‌باشد.

اگر کارگر فاقد قرارداد مدت موقت باشد برای تعیین تکلیف در ارتباط با قطع رابطه کارگری می‌بایست به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید.

۵- کارگری پس از اخراج توسط کارفرما اقدام به طرح شکایت می‌نماید. پس از اعلام تاریخ وقوع بیکاری مشخص می‌گردد که کارفرما عمداً یا سهواً اقدام به پرداخت حق بیمه اضافه نموده است، وضعیت بیمه بیکاری این قبیل افراد چگونه خواهد بود؟

اگر کارفرما عمداً و یا سهواً لیست اضافه حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، ملاک سازمان برای پرداخت مقرری، تاریخ وقوع بیکاری می‌باشد که توسط واحد‌های تعاون، کارو رفاه اجتماعی اعلام می‌گردد.

۶-در صورتی که پس از پایان قرارداد، کارفرما حاضر به تمدید قرارداد باکارگر باشد ولی کارگرآماده به کار نباشد؛ آیا متقاضی می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نماید؟

مطابق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری در چنین مواقعی بیکاری ؛ مصداق ارادی خواهد یافت ومتقاضی فوق مشمول شرایط بیمه بیکاری نمی‌گردد.

۷-اگر کارگری با قرارداد مدت موقت در اثناء قرارداد اخراج گردد و با کارفرمای خود سازش و تسویه حساب نماید آیا مشمول برقراری مقرری بیمه بیکاری می‌گردد؟

برابر ماده ۲۵ قانون کار هیچکدام از طرفین قرارداد کار موقت (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد را ندارند و مطابق دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲ مورخ ۲۲/۴/۷۳ موضوع وحدت رویه اجرای بیمه بیکاری، چنانچه کارگر و کارفرما رأسا مبادرت به سازش نمایند ؛کارگر از شرایط بیمه بیکاری خارج می‌شود.

آخرین جزییات درباره بیمه بیکاری/ ۲۲۲ هزار نفر ماهانه ۲ میلیون تومان

۸-برابر تفاهمنامه مشترک ۱۱۸۷۳۹مورخ ۱/۱۲/۸۴ داشتن حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه الزامیست، ولی در برخی موارد این موضوع درمورد همه کارگران دائم و اثنای قرارداد یکسان تلقی می‌گردد، لطفا ارائه راه کارفرمایید؟

داشتن حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه طبق تفاهمنامه مشترک صرفاً مربوط به کارگرانی است که قرارداد موقت ایشان پایان یافته است

و تسری آن به کارگران دائمی ویا اخراج در اثنای قرارداد مغایرت قانونی دارد، بدیهی است در خصوص این قبیل کارگران بر اساس ماده «۶» قانون بیمه بیکاری عمل خواهد شد.

وضعیت بیمه بیکاری کارگران فصلی

جزییات دریافت حق بیمه بیکاری

۹-وضعیت بیمه بیکاری کارگران فصلی به چه صورت می‌باشد؟

به استناد بند «۱» مصوبه ۷۰۰۳۷ /۲۱۱۶۶مورخ ۲۴/۱۲/۷۸ هیأت وزیران « کارگران فصلی در صورتی که در اثنای فصل کار بیکار شوند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود».

۱۰-کارگران شاغل در کارها ی با ماهیت غیر دائم مانند پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی که در پایان کار و یا اتمام بخشی از آن به دلیل عدم نیاز، بیکار می‌شوندآیا مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌گردند؟

به استناد بند «۱» تفاهمنامه مشترک ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۱/۱۲/۸۴کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائم (مانند پروژه ها، فعالیت‌های عمرانی ونظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می‌گردند مشمول شرایط بیمه بیکاری نخواهند شد.

۱۱-مقرری بیمه بیکاری از چه تاریخی قابل پرداخت است و آیا این دوره جزء سوابق محاسبه می‌گردد؟

به استناد بند«ج» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت می‌باشد.

و به استناد تبصره «۲» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، دوران دریافت مقرری بیمه بیکاری، جز سوابق از لحاظ فوت، بازنشستگی و از کار افتادگی محسوب می‌گردد.

۱۲-مدت پرداخت و میزان مقرری بیمه بیکاری به چه صورت می‌باشد؟

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:

الف- جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر (۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره‌های قبلی

سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره‌های قبلی

برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین

از ۶ ماه لغایت ۲۴ماه ۶ ماه ۱۲ ماه

از ۲۵ ماه لغایت ۱۲۰ ماه ۱۲ ماه ۱۸ ماه

از ۱۲۱ ماه لغایت ۱۸۰ ماه ۱۸ ماه ۲۶ ماه

از ۱۸۱ ماه لغایت ۲۴۰ ماه ۲۶ ماه ۳۶ ماه

از ۲۴۱ ماه به بالا ۳۶ ۵۰ماه

لازم به ذکر است افراد مسن مشمول شرایط بیمه بیکاری که در هنگام وقوع بیکاری دارای ۵۵ سال سن و یا بیشتر باشند به استناد ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون در صورت عدم اشتغال تا رسیدن به سن بازنشستگی مقرری بیمه بیکاری آنان ادامه می‌یابد.

ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد.

به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان ( ۱۰% ) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.

در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از (۸۰% ) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

۱۳-آیا افرادی که واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری تشخیص داده می‌شوند در پایان هر سال، پاداش (عیدی) نیز به آنها تعلق می‌گیرد؟

خیر، هیچ گونه عیدی و پاداش به مقرری بگیران در طول دوره استحقاق تعلق نمی‌گیرد.

۱۴-آیا مقرری بیمه بیکاری مشمول کسر مالیات می‌گردد؟

به استناد تبصره «۶» ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

۱۵-چنانچه مقرری بگیری هنگام استفاده از مقرری بیمه بیکاری ازدواج نماید آیا مدت استحقاق وی نیز افزایش می‌باید یا صرفاً مبلغ مقرری تغییر می‌کند؟

به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی شرایط بیمه بیکاری در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل تغییراتی حاصل شود، میزان و مدت استحقاق مقرری وی طبق مقررات بند «ب» ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۱۶-مقرری بگیرانی که هنگام استفاده از مقرری به خدمت سربازی اعزام می‌شوند ؛ باقیمانده استحقاق مقرری را به چه شکل دریافت می‌کنند؟

به استناد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی شرایط بیمه بیکاری، مقرری بیمه شدگانی که در هنگام استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌گردند.

در صورتی که متأهل نباشند قطع می‌گردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد تعاون، کارورفاه اجتماعی دوباره نسبت به برقراری باقیمانده مدت استحقاقی، آنان اقدام خواهد شد.

۱۷-آیا در زمان استفاده از بیمه بیکاری دفترچه بیمه مقرری بگیر تعویض یا تمدید می‌گردد؟

بله، در طول زمان بهره‌مندی از بیمه بیکاری دفترچه درمانی مقرری بگیر و افراد تحت تکفل اوتمدید می‌گردد.

۱۸- عمده‌ترین دلایلی که باعث قطع مقرری بیمه بیکاری مقرری بگیر می‌گردد چیست؟

۱- پایان دوره مقرری ۲- اشتغال مجدد ۳- عدم شرکت در دوره‌های آموزشی۴- عدم حضور به موقع۵- عدم قبول شغل پیشنهادی۶- بازنشستگی۷- فوت ۸- سربازی (افراد مجرد) ۹- از کارافتادگی کلی ۱۰ – اشتغال پنهان ۱۱- محکومیت کیفری (افراد مجرد)

۱۹-آیا داشتن پروانه کسب یا موافقت اصولی مانع از دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد شد؟

چنانچه فرد قبل از برقراری مقرری بیمه بیکاری دارای موافقت اصولی و یا پروانه کسب باشد و بیکاری وی احراز گردد می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند گردد.

ولی بر اساس تبصره ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی شرایط بیمه بیکاری در صورت اخذ مجوز توسط مقرری بگیر،

به منظور جلوگیری از محدود کردن فرصت شغلی دیگران و سوء استفاده‌های احتمالی، از تاریخ آغاز بهره‌برداری و کسب و کار طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرری وی قطع می‌گردد.

۲۰- چنانچه مقرری بگیر بیمه بیکاری در فواصل زمانی تعیین شده برای انجام حضور و غیاب مراجعه ننماید آیا واحدهای تعاون، کار ورفاه اجتماعی می‌توانند نسبت به قطع مقرری آنان اقدام نمایند؟

چنانچه غیبت بدون عذر موجه بوده و مقرری بگیر مستندات مربوطه را ارائه ننماید، واحدهای تعاون، کار ورفاه اجتماعی با اعلام موضوع به تأمین اجتماعی اقدام به قطع مقرری بیمه بیکاری می‌نمایند.

دریافت حق بیمه بیکاری

جزییات دریافت حق بیمه بیکاری

۲۱- آیا داشتن زمین مزروعی قابل کشت و یا مستغلات مانند مغازه و… می‌تواند از مصادیق اشتغال مجدد محسوب شود یا خیر؟

در صورت اشتغال مقرری بگیر در زمین مزروعی و یا موارد مشابه مقرری آنان به لحاظ اشتغال مجدد قطع می‌گردد.

اما صرف داشتن زمین زراعی و یا تمکن مالی و داشتن سرمایه و مستغلات منجر به قطع مقرری نمی‌گردد.

۲۲-چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را پنهان کند و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد چه پیامدی دارد؟

به استناد تبصره «۲» ماده ۸ قانون بیمه بیکاری، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.

۲۳-در چه صورت متقاضی بیمه بیکاری می‌تواند تا سن بازنشستگی از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند گردد؟

در صورتی که سن متقاضی در زمان بیکارشدن ۵۵ سال و یا بیشتر باشد ؛ با دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه وعدم اشتغال به کار می‌تواندتا رسیدن به سن بازنشستگی ازمقرری بیمه بیکاری بهره‌مند گردد.

۲۴- اگر فردی ۵۵ سال سن و یا بالاتر داشته باشد و قبلا”مدتی از مقرری بیمه بیکاری استفاده نموده باشد ؛ آیا دوباره تحت پوشش مقرری بیمه بیکاری قرار می‌گیرد؟

در چنین حالتی منعی برای برقراری مقرری بیمه بیکاری وجود ندارد.

۲۵- کارگری پس از چندین سال کار متوالی دچار بیماری و یا کاهش توانایی جسمانی گردیده است وکارفرما به همین دلیل وی را اخراج می‌نماید.آیا می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نماید؟

چنانچه قطع رابطه کاری کارگر با کارفرما به دلیل کاهش توانایی جسمی و یا بیماری وی باشد، لازم است به منظور بررسی وضعیت وی، موضوع از طریق مراجع ذی صلاح مورد رسیدگی قرار گیرد.

و اگر از کار افتاده کلی شناخته شودمشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌گردد، در غیر این صورت با تشخیص مراجع حل اختلاف کار با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند گردد.

۲۶-آیا در طول دوران اشتغال فقط یک بار می‌توان ازمقرری بیمه بیکاری استفاده نمود؟

پرداخت مقرری بیمه بیکاری طبق جدول ماده ۷ قانون بیمه بیکاری با توجه به سوابق پرداخت حق بیمه وی متفاوت می‌باشد و بیمه شده می‌تواند در مراحل مختلف،

مشروط به این که از سقف مدت استحقاق در آن جدول تجاوز ننماید در سنوات مختلف از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند گردد.

۲۷-مقرری بیمه بیکاری از چه روزی قابل پرداخت است و آیا این دوره جزءسوابق محاسبه می‌گردد؟

بیمه بیکاری از همان روز اول بیکار

منبع: کارگرآنلاین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *